NB-UVB-therapie is effectief bij het verlichten van psychologische stress en het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met vitiligo.

Impact van smalband ultraviolet B-stralingstherapie op de kwaliteit van leven van patiënten met vitiligo

Conclusie: NB-UVB-therapie is effectief in het verlichten van psychologische stress en het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met vitiligo.

Doelstellingen: Patiënten met vitiligo ervaren emotionele en psychologische stress als ze langdurige therapie ondergaan. De slopende psychosociale effecten van deze ziekte op de kwaliteit van leven van patiënten zijn goed gedocumenteerd. Deze studie evalueert het effect van de introductie van smalband ultraviolet-B (NB-UVB) therapie op de kwaliteit van leven van patiënten met vitiligo in Almadinah Almunawwarah, KSA.

Methoden: Achtendertig patiënten van het belangrijkste dermatologisch centrum van Ohud Hospital, Almadinah Almunawwarah, werden tussen juni 2017 en maart 2019 geïnterviewd met behulp van de Dermatology Life Quality Index (DLQI)-vragenlijst. De interviews werden afgenomen vóór en een jaar na de kuur van NB-UVB-therapie, die als nieuwe behandelingsmodaliteit werd toegevoegd aan het basistherapeutisch regime van lokale medicatie.

Resultaten: De respons van de patiënten op vitiligotherapie was positief. De algehele patiënttevredenheidsscore met betrekking tot de NB-UVB-therapie was maar liefst 9,1 op 10. De initiële algehele DLQI-score (5,67 ± 0,90) nam aanzienlijk af na de NB-UVB-therapie (3,08 ± 0,56), wat wijst op een significante verbetering. Ook de therapietrouw van de patiënten bij de vervolgbezoeken verbeterde.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34899128/